Studio Grafika-xKNIHY
Grafické návrhy knih
Sazba veškerých knih
Jazykové mutace knih

KTERÉ
SE ČTOU

Knihy & E-books

Máte napsanou knihu a potřebujete ji nasázet?
Dodáte zdrojové texty, podklady word, txt, rtf a obrázky tif, jpg, psd, eps. Obrázky by měly mít rozlišení 300 DPI a být ve CMYKu, pokud dodáte obrázky v jiném rozlišení (v nižším než 300 DPI), pak záleží na velikosti. Taktéž, pokud obrázky budou v jiném barevném profilu než CMYK, může dojít k posunu barev. Dále je nutné zadání formátu knihy (A5, atyp = 210 mm x 210 mm) a typ vazby (např. tvrdé desky), pokud nebudete vědět, nevadí, probereme možnosti a doporučíme, jaká vazba bude optimální.
Pokud jste nakladatelství, tak ISBN si vyřídíte sami. Pokud nejste zařídíme ISBN a všechny náležitosti za vás.
Samozřejmostí jsou korektury. Těch obvykle několik proběhne. Po vašem písemném potvrzení poslední korektury může jít kniha do tisku.


E-books

Vytvoření E-books ze stávajících knih. Optimální je, jestliže máte původní sazbu knihy (zdrojová data), kterou chcete převést do E-booku. Nemáte-li bude se muset stávající kniha převést do digitálního formátu.


Formáty a omezení E-books

Převod knihy do formátu E-books - formáty EPUB, MOBI, PDB a další formáty po domluvě. Při převodu musíte počítat s tím, že formáty ebooks mají určitá omezení v zobrazování finálních dat.


Finální data

Tištěné knihy - formát pdf, E-books dle domluvy. Vždy musí být potvrzená (písemně) poslední korektura, že souhlasíte s finálním výstupem.


DOBŘE


Tiskové podklady


Obvykle doc, txt, fotky buď vámi dodané nebo z fotobank anebo nafotíme.
Vytvoření doprovodných kreseb.